- PEWNIAK - https://pewniak.metis.pl -

„Bo jakie początki, takie będzie wszystko” – Jan Amos Komeński

Okres przedszkolny to dla każdego dziecka bardzo ważny etap w rozwoju. Jest to czas, kiedy dzieci zaczynają być w dużej mierze zależne od postawy innych dorosłych niż rodzice, od ich wiedzy i umiejętności wychowawczych. To okres konstruowania się własnego "ja", otwierania się na otaczający świat i innych ludzi.

Wczesna edukacja małego dziecka jest niezmiernie ważna, bo:

Rozwój jest procesem długotrwałym. Ale wg A. Maslowa nie jest celem, ale procesem przynoszącym po kolei nowe osiągnięcia. W wieku przedszkolnym w dużej mierze czynnikiem wyznaczającym rozwój dziecka jest aktywność tych, którzy najwięcej z nim przebywają. Aby wychodzić naprzeciw potrzebom rozwojowym dzieci i zapobiegać własnemu wypaleniu zawodowemu, należy stale podnosić swoje kwalifikacje, gdyż rzeczywistość psychologiczna, w której dzieci są wychowywane stale się zmienia.

 

Katarzyna Jaworska
Konsultant Pracowni Wychowania
ROM-E Metis w Katowicach