- PEWNIAK - https://pewniak.metis.pl -

Edukacja wczesnoszkolna dzieci – sprawozdanie

Szanowni Państwo! W dniu 21 kwietnia 2009 roku w pięknej Sali Sejmu Śląskiego odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa nt. Edukacja wczesnoszkolna dzieci

Konferencję zorganizował Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach we współpracy z Kuratorium Oświaty w Katowicach.

W konferencji uczestniczyli: przedstawiciele nadzoru pedagogicznego, organów prowadzących przedszkola, szkoły, poradnie, dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli szkół i placówek oraz rodzice dzieci szczególnie dzieci 6-letnich.

W sumie 158 osób.

Podczas konferencji uczestnikom przedstawiono:

Cele konferencji zostały w pełni zrealizowane. Konferencja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, uczestnicy pozostali do zakończenia obrad. Konferencja nasza była inauguracją Wojewódzkiego programu skutecznej edukacji wczesnoszkolnej dzieci. Obrady konferencji przebiegły zgodnie z programem. Poniżej zamieszczamy materiały z wystąpień wygłoszonych podczas konferencji.

 Źródła rozwoju dziecka: znaczenie wczesnej edukacji dla wyrównywania szans edukacyjnych i życiowych dzieci [1] prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska - Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

 Wcześniejsza edukacja dzieci - zagadnienia prawne i organizacyjne [2] Jadwiga Króliczek - Kierownik Oddziału Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży Kuratorium Oświaty w Katowicach

 PEWNIAK - Pozytywna energia w nauczaniu i aktywnym kształceniu [3] Wojewódzki program skutecznej edukacji wczesnoszkolnej dzieci - Małgorzata Spendel - ROM-E Metis w Katowicach