- PEWNIAK - https://pewniak.metis.pl -

Szkolenia trenerów

Z przyczyn od nas niezależnych szkolenia trenerów zostały przeniesione na październik 2011 r.