- PEWNIAK - https://pewniak.metis.pl -

Udział w Pewniaku – UWAGA!

Do udziału w Pewniaku zapraszamy głównie nauczycieli przedszkoli i szkół (klasy I – III), którzy zgłosili się do programu w 2009 r.

Obecnie program Pewniak jest realizowany jako projekt unijny. W związku z tym obowiązuje nowy tryb naboru – indywidualny. Zależy nam, aby zgłosili się wszyscy nauczyciele z danego przedszkola i danej szkoły (kl. I – III) – najlepiej z całej gminy.

Zapraszamy