- PEWNIAK - https://pewniak.metis.pl -

Przetarg nieograniczony (ZP/2/PEWNIAK/2011)

Przetarg nieograniczony na Przeprowadzenie ogółem 3750 godz. szkoleń w zakresie pracy diagnostyczno-terapeutycznej z dziećmi przedszkolnymi i edukacji wczesnoszkolnej dla 2500 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z woj. śląskiegoszczegóły na BIP ROM-E Metis w Katowicach [1]