- PEWNIAK - https://pewniak.metis.pl -

Rekrutacja uczestników do projektu!

Pragniemy poinformować wszystkich zainteresowanych, że dostępne są już formularze rekrutacyjne:

 Formularz rekrutacyjny uczestnika projektu [1] (załącznik 1)

 Deklaracja uczestnictwa w projekcie [2] (załącznik 2)

 Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych [3] (załącznik 3)

 Oświadczenie o zapewnieniu wkładu własnego [4] (załącznik 4)

 Oświadczenie dotyczące miesięcznego rozliczenia wkładu własnego [5] (załącznik 5) - dokument nie wymagany na etapie rekrutacji, ale składany dopiero w trakcie trwania szkoleń.

Ze względu na fakt, że jednym z kryteriów wzięcia udziału w projekcie jest kolejność zgłoszeń, zachęcamy więc do jak najszybszego nadsyłania wypełnionych formularzy do biura projektu:

ROM-E Metis w Katowicach
ul. Drozdów 17
40-530 Katowice
Koniecznie z dopiskiem: "PEWNIAK".

Prosimy również o dokładne zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie:

 Regulamin uczestnictwa w projekcie [6] [DOC]

 Regulamin uczestnictwa w projekcie [7] [PDF]

 Aneks do regulaminu [8]

oraz informacją w sprawie wniesienia wkładu własnego i metodologią jego obliczania:

 Informacja w sprawie wniesienia wkładu własnego w postaci wynagrodzeń wypłacanych przez osobę trzecią [9] (dot. załącznika 4)

 Metodologia obliczania wkładu własnego wnoszonego w formie wynagrodzeń wypłacanych przez stronę trzecią w przypadku Działania 9.4 PO KL [10] (dot. załącznika 4)

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE DLA UCZESTNIKA JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY

 

W razie pytań służymy wyjaśnieniami: pewniak@metis.pl [11], tel. 32 209 54 87