- PEWNIAK - https://pewniak.metis.pl -

Przetarg nieograniczony (ZP/3/PEWNIAK/2011)

Przetarg nieograniczony na Przeprowadzenie szkoleń w zakresie pracy diagnostyczno-terapeutycznej z dziećmi przedszkolnymi i edukacji wczesnoszkolnej dla 2500 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z woj. śląskiego – II etap.

Zainteresowane osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej prosimy o złożenie następujących dokumentów:

Pełna treść zamówienia na BIP ROM-E Metis w Katowicach… [1]