- PEWNIAK - https://pewniak.metis.pl -

Konferencja metodyczna w Katowicach – 7 grudnia 2011 r.

PEWNIAK
Konferencja metodyczna Edukacja wczesna dzieci – szkolenia dla nauczycieli

 

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach ma przyjemność zaprosić nauczycieli/ki edukacji wczesnoszkolnej z miasta Katowice, Siemianowice Śląskie, Piekary Śląskie i ościennych na konferencję metodyczną w ramach projektu realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działania 9.4. PO KL zatytułowanego PEWNIAK czyli Pozytywna Energia w Nauczaniu i Aktywnym Kształceniu.

Celem konferencji jest przybliżenie zmienionej podstawy programowej, zapoznanie z podstawami diagnostyki wczesnoszkolnej oraz zasad efektywnej współpracy z rodzicami. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną także planowane w najbliższym czasie działania przewidziane w ramach projektu.

Konferencja metodyczna jest wstępem do szerszych działań projektowych, o których możecie Państwo przeczytać na stronie projektu.

Konferencja odbędzie się dnia 7 grudnia 2011 r. w godz. 14:30 – 18:30 w Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych mieszczącej się w Katowicach przy ulicy Ondraszka 12.

Program ramowy:

14:30 – 16:00 Otwarcie konferencji, Projekt PEWNIAK – prezentacja działań w projekcie, Podstawa programowa kształcenia przedszkolnego i wczesnoszkolnego
16:00 – 16:15 Przerwa
16:15 – 17:00 Podstawy diagnostyki wczesnoszkolnej
17:00 – 18:30 Rola rodziców w wychowaniu przedszkolnym i kształceniu wczesnoszkolnym

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie zachęcamy do wypełnienia formularzy rekrutacyjnych:

 Formularz rekrutacyjny uczestnika projektu [1] (załącznik 1)

 Deklaracja uczestnictwa w projekcie [2] (załącznik 2)

 Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych [3] (załącznik 3)

 Oświadczenie o zapewnieniu wkładu własnego [4] (załącznik 4)

i zabranie ich ze sobą na konferencję. Będą również dostępne do wypełnienia na samej konferencji.
Szczegóły rekrutacji: www.pewniak.metis.pl/2011/10/07/regulamin-uczestnictwa-w-projekcie/ [5]

Konferencja jest przeznaczona dla 100 osób.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o emaliowe potwierdzenie uczestnictwa w konferencji na adres: pewniak@metis.pl [6]

Zachęcamy również do kontaktu z Biurem Projektu PEWNIAK, które mieści się w siedzibie Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach:
ul. Drozdów 21 i 17, 40-530 Katowice
tel.: 32 209 54 87
e-mail: pewniak@metis.pl [6]