- PEWNIAK - https://pewniak.metis.pl -

Zmiana terminów szkoleń i konferencji

Wszelkie szkolenia i konferencje, które miały się odbyć w styczniu i na początku lutego 2012 r., zostają przeniesione na późniejszy termin. Nowe terminy spotkań zostaną podane na stronie internetowej oraz e-mailowo lub SMSem.