- PEWNIAK - https://pewniak.metis.pl -

Ścieżka uczestnictwa w projekcie

   

Pobranie dokumentów rekrutacyjnych

Dokumenty rekrutacyjne… [1]
 

Wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych, przesłanie lub złożenie osobiście w biurze projektu

ROM-E Metis w Katowicach
ul. Drozdów 17
40-530 Katowice
(z dopiskiem na kopercie "PEWNIAK")
 

Zakwalifikowanie do projektu

 
 

Uzupełnienie ewentualnych braków formalnych

 
 

Rejestracja dokumentów rekrutacyjnych

 
 

Sprawdzenie wyników rekrutacji za pomocą wyszukiwarki

Wyniki rekrutacji… [2]
 

Powiadomienie zakwalifikowanego uczestnika o terminie konferencji i szkoleń za pomocą e-maila i/lub SMSa

 
 

Uczestnictwo w konferencji metodycznej –
5 godzin szkoleniowych (obligatoryjnie)

Wykaz konferencji… [3]
 

Uczestnictwo w szkoleniach psychologiczno-pedagogicznych –
30 godzin szkoleniowych (obligatoryjnie)

 
 

Uczestnictwo w szkoleniach ICT –
5 godzin szkoleniowych (obligatoryjnie)

 
 

Otrzymanie zaświadczenia o ukończeniu szkoleń psychologiczno-pedagogicznych i ICT

 
 

Przyznanie certyfikatów "PEWNIAKA" dla placówek, z których min. 75% nauczycieli brali udział w projekcie

Warunki uzyskania certyfikatu przez przedszkole lub szkołę… [4]
 

Uczestnictwo w seminariach informacyjno-szkoleniowych dla gmin dotyczących tworzenia systemowych rozwiązań (fakultatywnie)

 
 

Uczestnictwo w seminariach tematycznych – problematyka gender (fakultatywnie)

 
 

Uczestnictwo w konferencjach podsumowujących projekt – otrzymanie publikacji wydanej w ramach projektu (fakultatywnie)