- PEWNIAK - https://pewniak.metis.pl -

Konferencja metodyczna Edukacja wczesna dzieci – szkolenia dla nauczycieli

PEWNIAK
Konferencja metodyczna Edukacja wczesna dzieci – szkolenia dla nauczycieli

Program ramowy:

14:30 – 16:00 Otwarcie konferencji, Projekt PEWNIAK – prezentacja działań w projekcie, Podstawa programowa kształcenia przedszkolnego i wczesnoszkolnego
16:00 – 16:15 Przerwa
16:15 – 17:00 Podstawy diagnostyki wczesnoszkolnej
17:00 – 18:30 Rola rodziców w wychowaniu przedszkolnym i kształceniu wczesnoszkolnym