- PEWNIAK - https://pewniak.metis.pl -

Regulamin uczestnictwa w projekcie

 Regulamin uczestnictwa w projekcie [1] [DOC]

 Regulamin uczestnictwa w projekcie [2] [PDF]

 Aneks do regulaminu [3]

Załączniki 1 – 5 (dokumenty rekrutacyjne):

 Formularz rekrutacyjny uczestnika projektu [4] (załącznik 1)

 Deklaracja uczestnictwa w projekcie [5] (załącznik 2)

 Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych [6] (załącznik 3)

 Oświadczenie o zapewnieniu wkładu własnego [7] (załącznik 4)

 Oświadczenie dotyczące miesięcznego rozliczenia wkładu własnego (wersja Excel) [8] (załącznik 5)

 Oświadczenie dotyczące miesięcznego rozliczenia wkładu własnego [9] (załącznik 5) - dokument nie wymagany na etapie rekrutacji, ale składany dopiero w trakcie trwania szkoleń.

Załącznik 6:

 Oświadczenie uczestnika projektu o rezygnacji z udziału w projekcie [10] (załącznik 6)

Informacja w sprawie wniesienia wkładu własnego i metodologia jego obliczania:

 Informacja w sprawie wniesienia wkładu własnego w postaci wynagrodzeń wypłacanych przez osobę trzecią [11] (dot. załącznika 4)

 Metodologia obliczania wkładu własnego wnoszonego w formie wynagrodzeń wypłacanych przez stronę trzecią w przypadku Działania 9.4 PO KL [12] (dot. załącznika 4)