Informujemy, że rozpoczęliśmy ostatni etap rekrutacji do projektu PEWNIAK.

Zgłoszenia będą przyjmowane do momentu wyczerpania limitu miejsc w ramach projektu.

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać w zakładce rekrutacja.

Udział w projekcie jest bezpłatny i nie niesie ze sobą żadnych konsekwencji finansowych.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kapitał Ludzki ROM-E Metis w Katowicach EFS - 2007 - 2013 Województwo Śląskie Komisja Europejska