Strona archiwalna. Projekt zakończono w 2013 r.

O nas

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli, działającą w oparciu o oświatowe i samorządowe akty prawne na terenie całego Województwa Śląskiego. Posiada akredytację Śląskiego Kuratora Oświaty. W swym działaniu kieruje się zasadami wytyczanymi przez dokumenty unijne: Strategię Lizbońską i Memorandum Unijne dotyczące kształcenia ustawicznego, w powiązaniu ze Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego i priorytetami MENu i Śląskiego Kuratora Oświaty.

Specyfika naszego ośrodka jest pochodną wynikającą z monitorowania potrzeb nauczycieli i środowisk wychowawczych i polega na kompleksowym doskonaleniu trzech zasadniczych umiejętności: profilaktycznych, wychowawczych i doradczych. Toteż naszą misją jest doskonalenie kadry oświatowej województwa śląskiego w tych trzech obszarach oraz w rozwoju osobistym, ekspresji twórczej, pomocy psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej czy też technologii informacyjnej za pomocą wykorzystania w pełni przyznanych środków z budżetu i dochodów własnych w sposób efektywny i oszczędny.

Wydrukuj stronę Wydrukuj stronę

 

Opublikowano 01 sie 2011
Zmodyfikowano 10 wrz 2012

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego