Szanowni Państwo

Na stronie www.pewniak.metis.pl zamieszczony został wykaz placówek, które z wyróżnieniem spełniły kryteria związane z uzyskaniem certyfikatu PEWNIAKA.

czytaj dalej...

Serdecznie zapraszamy Panią Dyrektor/Pana Dyrektora do udziału w konferencji podsumowującej Projekt PEWNIAK.

czytaj dalej...

W związku z przystąpieniem Państwa przedszkola / szkoły do projektu PEWNIAK, spełniliście już Państwo większość warunków koniecznych do przyznania Placówce certyfikatu PEWNIAKA.

czytaj dalej...

Certyfikacja

Kategorie: Certyfikacja |

Warunki uzyskania certyfikatu przez przedszkole lub szkołę.

czytaj dalej...

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kapitał Ludzki ROM-E Metis w Katowicach EFS - 2007 - 2013 Województwo Śląskie Komisja Europejska