Strona archiwalna. Projekt zakończono w 2013 r.

Okres przedszkolny to dla każdego dziecka bardzo ważny etap w rozwoju. Jest to czas, kiedy dzieci zaczynają być w dużej mierze zależne od postawy innych dorosłych niż rodzice, od ich wiedzy i umiejętności wychowawczych. To okres konstruowania się własnego "ja", otwierania się na otaczający świat i innych ludzi.

czytaj dalej…

Wiek przedszkolny jest okresem szczególnego kształtowania się osobowości dziecka i jednym z najpiękniejszych okresów życia. Dobrze, gdy dorośli zauważają, co jest ważne dla rozwoju dziecka.

czytaj dalej…

Każdy z nas szedł do szkoły i wspomnienia z tego okresu do dzisiaj mamy w swej pamięci. Dla jednych był to moment bardzo wyczekany, z nadzieją na poznanie nowych przyjaciół i na zdobycie ciekawej wiedzy i nowych umiejętności. Dla innych z kolei mógł to być moment trudny, stresujący, przed którym wielu dorosłych ostrzegało, że będzie to prawdziwa szkoła życia.

czytaj dalej…

W wieku przedszkolnym główną aktywnością dziecka jest zabawa. W niej w bezpieczny sposób, przygotowuje się do przyszłości. Naśladuje zachowania dorosłych, próbuje swoich sił, ćwiczy nowe umiejętności, rozwija się twórczo.

czytaj dalej…

Każdy człowiek ma prawo do tego, aby w pełni rozwinąć swój umysł i swoje zdolności uczenia się. Rozwój współczesnego człowieka i całego społeczeństwa zależy od oświaty, jakości nauczania i uczenia się.

czytaj dalej…

Każdemu rodzicowi zależy, by jego dziecko jak najszybciej zaklimatyzowało się w przedszkolu. W ten sposób uniknie konfliktów z kolegami, nie będzie izolowane, nauczy się skuteczności w życiu.

czytaj dalej…

Co zrobić, aby przekroczenie progu przedszkola było dla dziecka łatwiejsze? – rady dla rodziców i wychowawców

czytaj dalej…

Dzieci przychodzące do szkoły, rzadko kiedy osiągają stopień dojrzałości szkolnej równomierny. Jedne z nich potem z biegiem czasu wyrównają ten poziom same w toku rozwoju, inne jednak wymagają niezwykłej troski i uwagi ze strony nauczyciela i rodziców.

czytaj dalej…

Dla dziecka przekraczającego pierwszy raz próg przedszkola zmienia się wszystko. Samopoczucie trzylatka, który nie ma poczucia czasu jest równoznaczne z odczuciem dorosłego, który znalazł się w obcym, nieznanym miejscu.

czytaj dalej…

Szanowni Państwo! W dniu 21 kwietnia 2009 roku w pięknej Sali Sejmu Śląskiego odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa nt. Edukacja wczesnoszkolna dzieci

czytaj dalej…

Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół:

 Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego

 Edukacja wczesnoszkolna dzieci Magazyn Szkolny, kwiecień 2009 r.

Edukacja wczesnoszkolna dzieci

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego