Strona archiwalna. Projekt zakończono w 2013 r.

Wiek przedszkolny jest okresem szczególnego kształtowania się osobowości dziecka i jednym z najpiękniejszych okresów życia. Dobrze, gdy dorośli zauważają, co jest ważne dla rozwoju dziecka.

W tym czasie poszczególne sfery rozwoju fizycznego, intelektualnego, emocjonalnego, społecznego rozwijają się bardzo intensywnie. Jeśli dziecko będzie rozwijało się w sferze emocjonalnej i zdobywało doświadczenie w kontaktach społecznych to nie będzie miało większych problemów w adaptacji do warunków szkolnych. Jeśli dziecko ma mieć dobry start w ?szkole przyjaźnie wymagającej? podstawowym warunkiem jest wykształcenie u dziecka zdolności skupiania uwagi. Nie tylko na różnorodnych działaniach edukacyjnych, ale też na relacjach z dorosłym i dziećmi.

Gotowość szkolna dziecka jest podstawowym czynnikiem warunkującym sukces szkolny. Gotowość szkolną dziecka z kolei warunkują m.in. osiągnięcie samodzielności, chęć zdobywania wiedzy (tej umiejętności na pewno nie brakuje sześciolatkom), udział w życiu grupy rówieśniczej, umiejętności komunikacyjne. Gotowość szkolną dziecka rozumiem za B. Wilgocką-Okoń jako istnienie możliwości ćwiczenia, kształtowania pewnych właściwości, stwarzając szansę osiągnięcia dojrzałości szkolnej. Jest to, zatem zwrócenie uwagi na moment przygotowania do podjęcia zadań szkolnych. Dziecko powinno być przygotowane do podjęcia nauki, ale też szkoła powinna wykazać się dojrzałością instytucjonalną.

Szkoła będzie placówką otwartą na dziecko, jeśli proponowane działania edukacyjne będą wykorzystywały doświadczenia nabyte przez dziecko w okresie przedszkolnym. Szkoła powinna postrzegać i oceniać dziecko w kategoriach stale dziejących się zmian rozwojowych. Jak pisze R. Michalak i E. Misiorna dojrzałość instytucjonalna to taka wrażliwość instytucji na dziecko, jego potencjał, potrzeby, możliwości i ograniczenia, która gwarantuje ciągłość oddziaływań edukacyjnych. Będziemy się starali, aby proponowane przez nas formy edukacyjne programu PEWNIAK pomogły Państwu towarzyszyć dzieciom w osiąganiu nowych zadań edukacyjnych i rozwojowych.

Mirosława Bochner
Konsultant Pracowni Wychowania
ROM-E Metis w Katowicach

Wydrukuj stronę Wydrukuj stronę

Komentarze

Komentowanie zabronione.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego