Strona archiwalna. Projekt zakończono w 2013 r.

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącym wniesienia wkładu własnego w ramach projektu wyjaśniamy, iż zarówno w przypadku załączników do Regulaminu uczestnictwa:

nr 4 – Oświadczenia o wkładzie własnym (załącznik składany na etapie rekrutacji) oraz

nr 5 – Oświadczenie o wniesieniu wkładu własnego (załącznik składany w okresie miesięcznym po udziale w konferencji czy szkoleniu)

dokumenty te powinny być wypełnione przez Pracodawcę lub przez osobę upoważnioną.

Na podstawie Ustawy o systemie oświaty art. 39 ust. 3 dyrektor szkoły lub placówki jest kierownikiem zakładu dla zatrudnionych w placówce nauczycieli. W związku z tym na podstawie ww. ustawy większość dyrektorów szkół / placówek oświatowych posiada prawo do działań, o których mowa w naszych dokumentach rekrutacyjnych. Niemniej jednak w przypadku, gdyby dyrektor szkoły / placówki oświatowej nie posiadał prawa do tego, by dokumenty projektowe (zał. nr 4 i 5) podpisać, powinien to zrobić Pracodawca, czyli Organ Prowadzący, który rzeczywiście odpowiada za zatrudnienie nauczycieli w danej szkole / placówce oświatowej.

W przypadku gdy kandydatem / uczestnikiem projektu jest dyrektor szkoły / placówki oświatowej, wówczas dokumenty również podpisuje Pracodawca. Zazwyczaj (na podstawie art. 36a ust. 1 ustawy o systemie oświaty) będzie to Organ Prowadzący lub osoba upoważniona. Decyzja w tej sprawie należy do kandydata / uczestnika projektu oraz placówki, w której zatrudniony jest kandydat / uczestnik projektu.

Beneficjent nie weryfikuje na etapie rekrutacji ani na późniejszym etapie realizacji projektu posiadania przez dyrektora placówki przedmiotowego upoważnienia, a tym samym przestrzegania lub naruszania kompetencji nadanych dyrektorom poszczególnych placówek oświatowych, w których zatrudnieni są kandydaci / uczestnicy projektu.

Wydrukuj stronę Wydrukuj stronę

Komentarze

Komentowanie zabronione.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego