Strona archiwalna. Projekt zakończono w 2013 r.

Certyfikacja

Kategorie: Certyfikacja 

Warunki uzyskania certyfikatu przez przedszkole lub szkołę

 

  1. Udział 75% nauczycieli placówki w Projekcie tzn. 75% nauczycieli przedszkola i 75% nauczycieli kształcenia wczesnoszkolnego klas I-III danej szkoły podstawowej – chodzi o uczestnictwo w konferencji metodycznej oraz szkoleniach – w sumie 40 godz. dydaktycznych.
  2. Realizacja nowej podstawy programowej (nie tylko w wersji papierowej).
  3. Zbudowanie systemu współpracy pomiędzy przedszkolem, szkołą i poradnią (należy wykazać formy/sposoby współpracy pomiędzy tymi placówkami, czyli wspólne działania podejmowane na rzecz wspierania dzieci/uczniów i rodziców).
  4. Utworzenie systemu informacji i wsparcia dla rodziców w przedszkolu lub szkole – (wskazać formy i sposoby współpracy).
  5. Stworzenie w placówce przyjaznej przestrzeni dla rozwoju dzieci – sale edukacyjne, świetlica szkolna, plac zabaw itp.
  6. Bezpieczne "przekazanie" dziecka do kolejnego etapu edukacyjnego, (w jaki sposób dzieci/uczniowie są przygotowane przez przedszkole i szkołę do przekraczania kolejnych etapów edukacyjnych).
  7. Bezpieczne przyjęcie dzieci do przedszkola/szkoły (wskazać działania podejmowane przez przedszkole i szkołę na rzecz bezpiecznej adaptacji dzieci/uczniów w przedszkolu/szkole).
  8. Ukształtowanie u dzieci przedszkolnych gotowości edukacyjnej – np. opracowanie programu zajęć wspomagających rozwój dzieci mających trudności z osiągnięciem gotowości edukacyjnej lub szkolnej.
  9. Ukształtowanie u uczniów szkół podstawowych umiejętności szkolnych (wykazanie w jakim stopniu uczniowie kl. III opanowali umiejętności czytania, pisania i liczenia oraz co zrobił nauczyciel aby pomóc uczniom którzy mają trudności szkolne np. opracowanie programu zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych czy innych o charakterze terapeutycznym).

 

Spełnienie kryteriów uzyskania certyfikatu zostanie stwierdzone przez powołaną komisję ekspertów, w skład której wejdą przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego, Kuratorium Oświaty i ROM-E Metis.

Aby uzyskać certyfikat dane przedszkole lub szkoła będą zobowiązane do wykazania spełnienia ww. kryteriów w dokumencie, który zostanie wysłany do placówek w drugim półroczu 2012 r. Dokument powinien zostać podpisany przez dyrektora przedszkola/szkoły.

Wydrukuj stronę Wydrukuj stronę

Komentarze

Komentowanie zabronione.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego