Strona archiwalna. Projekt zakończono w 2013 r.

Szanowna Pani Dyrektor, Szanowny Panie Dyrektorze

W związku z przystąpieniem Państwa przedszkola / szkoły do projektu PEWNIAK, spełniliście już Państwo większość warunków koniecznych do przyznania Placówce certyfikatu PEWNIAKA. Prosimy więc o wypełnienie elektroniczne dokumentu "potwierdzenie_spelnienia_warunkow.doc" i odesłanie nam również drogą elektroniczną na adres certyfikacja@metis.pl . Bardzo prosimy także o dołączenie do wypełnionego dokumentu, programu przedstawiającego pracę z dziećmi, mającego na celu stymulację rozwoju dzieci/uczniów. Wysyłacie Państwo jeden program z placówki, czyli jeden z przedszkola lub jeden ze szkoły (dotyczy edukacji wczesnoszkolnej). Prosimy przesłać nam taki program, którym chcecie się pochwalić lub jest innowacją pedagogiczną lub taki, który Waszym zdaniem należy przesłać. Nadesłane programy zostaną zamieszczone w publikacji podsumowującej projekt (2500 sztuk). Każdy nauczyciel uczestniczący w PEWNIAKU otrzyma taką publikację. Po otrzymaniu dokumentów powołana komisja przyzna Państwu placówce certyfikat PEWNIAKA, który zostanie Wam wręczony na konferencji podsumowującej projekt.

Uwaga! W związku z bardzo dużym zainteresowaniem certyfikatem PEWNIAKA, przedłużamy termin odsyłania dokumentów do 20 lutego 2013 r.

Uwaga: zarówno wypełniony dokument jak i program prosimy przesłać w programie WORD nie PDF.

Załączniki:

1. Potwierdzenie spełnienia warunków uzyskania certyfikatu programu "PEWNIAK" – do pobrania, wypełnienia i odesłania na adres certyfikacja@metis.pl

2. Warunki uzyskania certyfikatu przez przedszkole lub szkołę

Wydrukuj stronę Wydrukuj stronę

Komentarze

Komentowanie zabronione.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego