Strona archiwalna. Projekt zakończono w 2013 r.

Konferencja metodyczna Edukacja wczesna dzieci – szkolenia dla nauczycieli

PEWNIAK
Konferencja metodyczna Edukacja wczesna dzieci – szkolenia dla nauczycieli

Program ramowy:

14:30 – 16:00 Otwarcie konferencji, Projekt PEWNIAK – prezentacja działań w projekcie, Podstawa programowa kształcenia przedszkolnego i wczesnoszkolnego
16:00 – 16:15 Przerwa
16:15 – 17:00 Podstawy diagnostyki wczesnoszkolnej
17:00 – 18:30 Rola rodziców w wychowaniu przedszkolnym i kształceniu wczesnoszkolnym

Wydrukuj stronę Wydrukuj stronę

 

Opublikowano 16 lis 2011

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego