Strona archiwalna. Projekt zakończono w 2013 r.

Kim są uczestnicy projektu?

Do udziału w projekcie zapraszamy wszystkich nauczycieli wczesnej edukacji z woj. śląskiego.

Grupa docelowa projektu liczy 2500 osób (w tym 2498 kobiet i 2 mężczyzn) z min. 547 placówek. Jednak w przypadku, gdy w trakcie realizacji projektu zgłosi się więcej placówek i nauczycieli, Realizatorzy projektu planują utworzyć listę rezerwową i przeszkolić nauczycieli, którzy nie zakwalifikują się do projektu w terminie późniejszym.

W ramach w/w grupy docelowej zostanie wyodrębnionych 450 nauczycieli, którzy wezmą udział w seminariach tematycznych. Zabieg ten ma na celu wyłonić tych nauczycieli, którzy jako reprezentanci swoich placówek będą mogli przekazywać zdobyte w projekcie innym nauczycielom i będą brali udział w tworzeniu rozwiązań systemowych także po zakończeniu projektu. Doświadczenie ROM-E Metis w Katowicach pokazuje, że takie rozwiązanie jest efektywne i pozwoli zaoszczędzić koszty szkolenia tematycznego. Głównym kryterium wyboru będzie wskazanie takiej osoby przez Dyrektora placówki.

Wydrukuj stronę Wydrukuj stronę

 

Opublikowano 01 sie 2011
Zmodyfikowano 12 paź 2011

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego