Strona archiwalna. Projekt zakończono w 2013 r.

Okres przedszkolny to dla każdego dziecka bardzo ważny etap w rozwoju. Jest to czas, kiedy dzieci zaczynają być w dużej mierze zależne od postawy innych dorosłych niż rodzice, od ich wiedzy i umiejętności wychowawczych. To okres konstruowania się własnego "ja", otwierania się na otaczający świat i innych ludzi.

Wczesna edukacja małego dziecka jest niezmiernie ważna, bo:

  • znaczna część możliwości intelektualnych człowieka kształtuje się do piątego i szóstego roku życia (myślenie wyobrażeniowe, sprawność językowa itp.);
  • umiejętności, które małe dzieci wyniosą z przedszkola, zaprocentują w szkole – dzieci będą się lepiej uczyć;
  • w miarę rozwoju świadomości i umiejętności komunikacyjnych oraz rozumienia uczuć szybko wzrastają umiejętności społeczne dzieci;
  • między 2 a 6 rokiem życia dziecko coraz lepiej rozumie emocje własne i innych osób, nabiera zdolności regulowania ekspresji emocji, co pozwala mu kształtować pozytywne kontakty z innymi (początek inteligencji emocjonalnej);
  • badania dowodzą, że wczesna edukacja najefektywniej pomaga wyrównywać szanse edukacyjne dzieci ze środowisk wiejskich i małych miejscowości;
  • inwestycja w edukację przedszkolną zwraca się w przyszłości – zwiększa szanse nas wszystkich na lepsze życie w przyszłości.

Rozwój jest procesem długotrwałym. Ale wg A. Maslowa nie jest celem, ale procesem przynoszącym po kolei nowe osiągnięcia. W wieku przedszkolnym w dużej mierze czynnikiem wyznaczającym rozwój dziecka jest aktywność tych, którzy najwięcej z nim przebywają. Aby wychodzić naprzeciw potrzebom rozwojowym dzieci i zapobiegać własnemu wypaleniu zawodowemu, należy stale podnosić swoje kwalifikacje, gdyż rzeczywistość psychologiczna, w której dzieci są wychowywane stale się zmienia.

 

Katarzyna Jaworska
Konsultant Pracowni Wychowania
ROM-E Metis w Katowicach

Wydrukuj stronę Wydrukuj stronę

Komentarze

Komentowanie zabronione.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego