Strona archiwalna. Projekt zakończono w 2013 r.

Szanowni Państwo! W dniu 21 kwietnia 2009 roku w pięknej Sali Sejmu Śląskiego odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa nt. Edukacja wczesnoszkolna dzieci

Konferencję zorganizował Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach we współpracy z Kuratorium Oświaty w Katowicach.

W konferencji uczestniczyli: przedstawiciele nadzoru pedagogicznego, organów prowadzących przedszkola, szkoły, poradnie, dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli szkół i placówek oraz rodzice dzieci szczególnie dzieci 6-letnich.

W sumie 158 osób.

Podczas konferencji uczestnikom przedstawiono:

  • zmiany w Ustawie o systemie oświaty oraz założenia nowej reformy programowej,
  • spojrzenie przedstawicieli „świata nauki” na problem wczesnej edukacji dzieci,
  • przykłady dobrej praktyki,
  • Wojewódzki program skutecznej edukacji wczesnoszkolnej dzieci.

Cele konferencji zostały w pełni zrealizowane. Konferencja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, uczestnicy pozostali do zakończenia obrad. Konferencja nasza była inauguracją Wojewódzkiego programu skutecznej edukacji wczesnoszkolnej dzieci. Obrady konferencji przebiegły zgodnie z programem. Poniżej zamieszczamy materiały z wystąpień wygłoszonych podczas konferencji.

 Źródła rozwoju dziecka: znaczenie wczesnej edukacji dla wyrównywania szans edukacyjnych i życiowych dzieci prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska - Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

 Wcześniejsza edukacja dzieci - zagadnienia prawne i organizacyjne Jadwiga Króliczek - Kierownik Oddziału Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży Kuratorium Oświaty w Katowicach

 PEWNIAK - Pozytywna energia w nauczaniu i aktywnym kształceniu Wojewódzki program skutecznej edukacji wczesnoszkolnej dzieci - Małgorzata Spendel - ROM-E Metis w Katowicach

Wydrukuj stronę Wydrukuj stronę

Komentarze

Komentowanie zabronione.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego