Strona archiwalna. Projekt zakończono w 2013 r.

Przetarg nieograniczony na Przeprowadzenie szkoleń w zakresie pracy diagnostyczno-terapeutycznej z dziećmi przedszkolnymi i edukacji wczesnoszkolnej dla 2500 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z woj. śląskiego – II etap.

Zainteresowane osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej prosimy o złożenie następujących dokumentów:

  • załącznik nr 3 – zgłoszenie złożenia ofert,
  • załącznik nr 4 – oświadczenie,
  • załącznik nr 5 – oświadczenie,
  • załącznik nr 6 – oświadczenie,
  • załącznik nr 7 – wykaz usług,
  • załącznik nr 8 – oświadczenie,
  • załącznik nr 10 – oferta,
  • załącznik nr 11 – karta kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,
  • załącznik nr 13 – oświadczenie,
  • wzór umowy – rozdział XVII z specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pełna treść zamówienia na BIP ROM-E Metis w Katowicach…

Wydrukuj stronę Wydrukuj stronę

Komentarze

Komentowanie zabronione.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego